2005 07 08 CZUBATKA Klucze

Panorama cylindryczna 198 stopni - wykonana na Czubatce w Kluczach w kierunku południowym. Wykonana 8 lipca 2005 r. Zdjęcia nadesłał Wojtek Piątek.

Kolorystyka

Obraz Tła

Kolor Nagłówki

:

Kolor Treści

: